Plan van aanpak glasbreuk bij particulieren, scholen, bedrijven en instanties

Bij GBO Glas kunt u terecht voor alle soorten beglazing in zowel de particuliere als zakelijke markt en de openbare sector. Wat ons uniek maakt is dat wij ook een 24-uurs glasherstel service bieden, zonder daar extreme prijzen voor te rekenen.

1. Aanrij-tijden
Bij aanrij-tijden maken wij een onderscheid tussen aanrij-tijd tijdens kantooruren en aanrij-tijd tijdens de avonduren en in het weekend of op feestdagen.

GBO Glas is gevestigd in Gouda. Onze werkplaats is gevestigd in Gouda en onze medewerkers komen hier vandaan. Daardoor kunnen wij korte aanrij-tijden garanderen. Uit de praktijk blijkt dat wij een maximale aanrij-tijd hebben van 20 tot 30 minuten, dertig jaar geleden was ons bedrijf de eerste 24-uurs glasservice in de regio. Wij hebben deze aanrij-tijden in al die jaren waargemaakt en garanderen daarom dat wij dit bij de uitvoer van onderliggende opdracht blijven doen.

Buiten kantooruren neemt de dienstdoende persoon één van onze voertuigen mee naar huis. Op het moment dat er een melding van glasbreuk wordt gedaan, kan deze persoon direct actie ondernemen.

2. Methode van uitvoering van de werkzaamheden
Al onze medewerkers zijn volledig opgeleid en zijn gecertificeerd. Daarom zijn zij in staat de werkzaamheden correct en veilig uit te voeren. Bij aankomst op locatie worden de volgende stappen doorlopen.

Stap 1 Opnemen van de schade
De omvang van de schade en het type materiaal bepaalt de wijze van oplossing. Hierbij wordt direct gekeken naar het type glas (enkel, dubbel, veiligheidsglas, etc.) dat is beschadigd om een inschatting te maken van de te nemen stappen voor volledig herstel.

Wij onderscheiden de volgende types schade:
1. Braakschade aan deur glas intact
2. Braakschade aan raam – glas intact
3. Beperkte ruitschade aan deur of raam
4. Volledige ruitschade

De wijze van oplossing wordt hieronder nader uitgewerkt.

Stap 2
 Uitvoer van reparatie of treffen van noodoplossing 
1. Braakschade aan deur – glas intact.
Wanneer dit het geval is, dan zijn wij in staat om direct het slot te vervangen. Onze voertuigen zijn uitgerust met verschillende (veel gebruikte) slottypen. Deze kunnen per direct worden geïnstalleerd.

  1. Braakschade aan raam – glas intact.
    Wanneer dit het geval is, dan worden de uitzetijzers en/of sloten van het raam vervangen, zodat het raam weer gesloten kan worden. Indien er nog onderzoek moet worden gedaan door de recherche, dan zullen wij een tijdelijke oplossing treffen totdat het onderzoek is afgerond.
  2. Beperkte ruitschade aan deur of raam wanneer een ruit beperkt beschadigd is, zoals een barst of gat dan wordt de ruit geplakt met een noodruit. Deze wordt met kit aan de bestaande ruit bevestigd. Als wij met schoolgebouwen te maken hebben, worden de randen van de noodruit eveneens afgekit. Hierdoor kunnen kinderen zich niet verwonden aan de scherpe randen.
  3. Volledige ruitschade Wanneer de ruit dermate beschadigd is dat deze niet kan worden voorzien van een noodruit, dan wordt deze met een houten plaat afgesloten. Deze plaat bevestigen wij met torx schroeven. Deze schroeven zijn voorzien van een speciale uitsparing, waardoor deze niet met regulier gereedschap bevestigd of losgemaakt kunnen worden. Dit verhoogt de duurzaamheid van de getroffen oplossing totdat de nieuwe ruit gezet kan worden en het voorkomt dat de tijdelijke oplossing inbraakgevoelig is.

Het gebroken glas wordt door onze medewerker afgevoerd en gelost in een container op ons bedrijf. Deze container wordt geleegd door een gespecialiseerd recyclebedrijf.

Wanneer de schade tijdens kantooruren wordt gemeld en de beschadigde ruit enkel floatglas of veiligheidsglas betreft, dan zijn wij veelal in staat deze dezelfde dag nog te repareren. Dit komt doordat wij in onze werkplaats te allen tijde grote hoeveelheden floatglas en veiligheidsglas in het formaat van 3.21 x 2.55 meter op voorraad hebben.

Stap 3 Controle door contactpersoon & opdrachtgever en invullen van werkbon
Wanneer de tijdelijke reparatie is uitgevoerd, wordt er een werkbon aangemaakt met de volgende specificaties: 

– Naam en nummer van de contactpersoon
– Bonnummer 
– Adresgegevens van de locatie
– Getroffen maatregelen
– Datum 
– Naam van de monteur

Deze wijze van rapportage schept duidelijkheid over de uitgevoerde werkzaamheden en het aantal schades die zich hebben voorgedaan gedurende een factuurperiode. Een kopie van de bon wordt met de maandfacturatie meegezonden.

3. Maatregelen om tot een spoedig herstel te komen
Het is van groot belang dat reparaties snel en adequaat worden uitgevoerd. Zeker in een omgeving waar kinderen zijn is een veilige en schadevrije omgeving van essentieel belang. Zoals eerder beschreven zorgen wij er altijd voor dat de noodoplossing veilig is. Echter het definitieve herstel dient spoedig te gebeuren. Wij zullen er te allen tijde voor zorgen dat de definitieve reparatie binnen 15 werkdagen plaatsvindt.

Als enige organisatie in de regio beschikken wij over een hypermoderne, volautomatische snijmachine, speciaal voor het snijden van float- en gelaagd veiligheidsglas. Wij kunnen daarom alle gangbare soorten en maten uit eigen voorraad leveren. Floatglas kopen wij in op grootformaat (3.21 x 2.55 meter). Dit stelt ons in staat om ieder formaat ruit direct op maat te snijden en te plaatsen. Dit type ruiten kunnen wij dan ook binnen een periode van 1 à 2 werkdagen repareren.

Ruiten van het type dubbel glas hebben wij niet op voorraad. Om toch altijd tijdig te kunnen leveren, onderhouden wij nauwe contacten met vaste leveranciers. Van deze leveranciers weten wij dat zij een levertijd hanteren van ±8 werkdagen. Gedurende deze periode onderhouden wij contact met de betreffende leverancier, zodat wij weten op welke dag het materiaal geleverd gaat worden. Wanneer de precieze datum bekend is, dan overleggen we met u en wordt de planning direct aangepast, zodat de ruit direct na binnenkomst kan worden geplaatst. In de meeste gevallen zal dit binnen 11 werkdagen zijn.

Wanneer de nieuwe ruiten geplaatst zijn worden deze, indien nodig, voorzien van nieuwe dubbel gegronde glaslatten. Dubbel gegrond wil zeggen dat de latten op voorhand tweemaal zijn behandeld met grondverf. De latten zijn dus direct weer- en vochtbestendig. Indien gewenst kunnen wij een schilder nasturen voor een volledige afwerking. Dit zullen wij op voorhand bespreken met de opdrachtgever. Zelfs voor volledig schilderwerk kunt u op ons een beroep doen, wij werken namelijk al jarenlang samen met schildersbedrijf Dekker.

4. Bereikbaarheid van het bedrijf
Om de bereikbaarheid van de organisatie goed te laten verlopen werken wij met een vast en een vervangend contactpersoon. Beide personen zijn betrokken bij de uitvoer van de opdracht en dus bekend met de opdrachtgever. Ons bedrijf heeft de volgende personen geselecteerd voor onderliggende opdracht:

Naam: Teun Hol
Functie: Eigenaar
Telefoonnr.: 06 15 39 83 90
E-mailadres: info@gboglas.nl

Voor de bereikbaarheid en dan met name buiten kantooruren, in het weekend of op feestdagen werken wij met piketdiensten. De persoon met de dienst is 24 uur per dag mobiel bereikbaar. Om de bereikbaarheid van ons bedrijf voor de opdrachtgever eenvoudiger te maken, werken wij met doorschakeling van telefoonnummers. Dit betekent dat de opdrachtgever en de contactpersonen van de individuele scholen een vast alarmnummer krijgen. Wanneer dit nummer wordt gedraaid, komt de melder altijd in contact met de persoon die dienst heeft. 

 

Indien omwille van een storing bij de mobiele provider beide nummers niet bereikbaar zijn, hebben wij een noodnummer bij een andere provider. Wij hebben hiervoor gekozen na een grote langdurige storing van onze mobiele provider. Op het volgende nummer zijn wij dan bereikbaar: 06-15398390.

Wanneer de politie ter plaatse is, behoort deze eerst te kijken wie (persoon/organisatie) de sleutelhouder (WA) voor de betreffende locatie is. De sleutelhouder is verantwoordelijk voor het pand waar de schade heeft plaatsgevonden. Wij zijn bereid om dit voor de locaties op ons te nemen indien een schade zich voordoet. Wij brengen bij de voordeur van de locatie een sticker met daarop het noodnummer van ons bedrijf aan zodat het voor de politie duidelijk is dat zij direct contact kunnen opnemen met ons. De dienstdoende monteur zal binnen zeer korte tijd ter plaatse zijn om de reparatie uit te voeren.

Er is contact geweest met POLITIE in Gouda wat betreft onze stickers. Deze sticker wordt regelmatig via mailverkeer kenbaar gemaakt aan het politiekorps zodat de nieuwelingen ook op de afspraken tussen ons en de korpschef attent worden gemaakt. Hiermee geven wij namens u duidelijk te kennen dat er geen ander afdichtingsbedrijf mag komen. Vaak moeten die van ver komen daardoor ontstaat er een lange wachttijd en worden er meer kosten in rekening gebracht dan wanneer wij ingeschakeld worden. Zo worden de calamiteiten en de eventuele nazorg tegen het normale tarief opgelost zonder dat er ingeboet wordt aan kwaliteit.

5. Communicatie met scholen instanties en bedrijven
Wij vinden het belangrijk om binding te hebben met onze klanten. Dit komt de kwaliteitservaring van de dienstverlening ten goede en zorgt voor vertrouwen tussen de betrokken partijen. Het is daarom van belang dat wij persoonlijk contact hebben met de verantwoordelijke van uw organisatie die over calamiteiten gaat, zodat beide partijen kunnen zorgdragen voor een goede afwikkeling van de schade. Een van de vaste contactpersonen van ons bedrijf, Teun Hol zal overleg hebben met de verantwoordelijke van uw organisatie over de gang van zaken bij een calamiteit en waar de stickers kunnen worden geplaatst. 

6. Kunststof en aluminium ramen of deuren
Wij zijn ook gespecialiseerd in het afdichten van schade aan kunststof en aluminium ramen of deuren, aangezien wij nauw samenwerken met Comfort Kunststof Kozijnen. Er mag in deze puien nooit met schroeven worden gewerkt, maar het moet wel veilig en niet-inbraakgevoelig worden afgedicht. Bij grote schade zoals een ramkraak of ernstige braakschade kunnen wij u ook van dienst zijn, eventueel vervangen wij een kunststof of aluminium deur of kozijn volledig.

Als een hardglazen deur sneuvelt blijft er alleen een berg glassplinters over, net als bij een auto ruit. Als dat gebeurt wordt er een houten nooddeur geplaatst met een noodslot zodat de toegang van uw pand er netjes uitziet en veilig is.